Тест-система для обнаружения HBsAg/HCV/HIV/Syphilis CITO TEST COMBO №1

400 грн.

Тест-система для виявлення HBsAg вірусу гепатиту В, антитіл до вірусу гепатиту С, ВІл 1-го та 2-го типів, збудника сифілісу (цільна кров,сироватка, плазма) є швидким імунохроматографічним тестом для якісного визначення поверхневих антигенів вірусу гепатиту В (HBsAg), антитіл до вірусу гепатиту С, антитіл до Віл 1-го та 2-го типів та антитіл (IgG i IgM) до Treponema Pallidum(ТР) в цільній крові, сироватці чи плазмі.

Тест-система для виявлення HBsAg вірусу гепатиту В (цільна кров, сироватка, плазма) є швидким тестом для якісного визначення наявності HBsAg у зразку цільної крові, сироватки або плазми, В тесті задіяна комбінація моноклональних та поліклональних антитіл для вибіркового визначення підвищених рівнів HBsAg в зразку цільної крові, сироватки або плазми, Вірусний гепатит є системним захворюванням з переважним ураженням печінки.

Тест-система для виявлення  вірусу гепатиту С  (цільна кров, сироватка, плазма) є швидким  імунохроматографічним тестом для якісного визначення антитіл до вірусу гепатиту С в зразах цільної крові, сироватки або плазми, У тесті використовується кон’югат колоїдного золота рекомбінатних протеїнів вірусу для вибіркового виявлення антитіл до вірусу гепатиту С в цільної крові, сироватки або плазми.

Тест-система для виявлення ВІЛ 1 і 2 типів  (цільна кров, сироватка, плазма) є швидким  імунохроматографічним тестом для якісного визначення антитіл до вірусу імунодефіциту людири 1-го та 2-го типів в  цільній  крові, сироватці чи плазми, У тесті використовується латекстний кон’югат і рекомбінантні білки ВІЛ для селективного визначення антитіл до ВІЛ 1-го та 2-го типів в  цільній  крові, сироватці чи плазми.

Тест-система для діагностикисифіліса  (цільна кров, сироватка, плазма) є швидким  імунохроматографічним тестом для якісного визначення антитіл IgG та IgM до Treponema pallidum в  цільній  крові, сироватці та плазмі, В тесті використовується комбінація двох типівантигенів ТР: антигенів,покритих фарбованими частинками і антигенів, іммобілізованих на мембрані, для якісного та вибірковоговиявлення антитіл до ТР (gG і IgM) в  цільній  крові, сироватці чи плазми.